ZAHVALNICA
Na drugom po redu Internacionalnom Etnosajmu u Jagodini, Udruženje
domaćina Valjevo je dobilo zahvalnicu za učešće