SAJAM ZAPO LJAVANJA
UDRUŽENJE DOMAĆINA NA SAJMU ZAPO LJAVANJA U GRANDU
 


Cilj nastupa je bio da se pojedini nezaposleni, koji imaju objekte na selu, zainteresuju za bavljenje seoskim turizmom.
Većina nezaposlenih koji zive u Valjevu zasigurno imaju roditelje na selu.
Nas nastup je trebalo da im probudi ideju da do zarade i zapošljavanja se može doći i na taj nacin.