DEGURIĆKA PEĆINA

Nalazi se na klisuri reke Gradac, lako dostupna posetiocima, neposredno iza hidrocentrale u Deguriću (200 m uzvodno), predstavlja najveći speleološki objekat u valjevskom kraju i spada u najbolje istražene pećine u reljefu Srbije. Spada u pećine izvorskog tipa i jedina je sa stalnim podzemnim tokom u celom slivu reke Gradac. Vrelo iz pećine ima srednji protok od 121 l/sec i uliva se u reku Gradac. Pod zaštitom kao spomenik prirode i u okviru ZPD »Klisura reke Gradac« decenijama je objekat istraživanja stručnjaka raznih profila (biologa, speleologa...). Stanište je retko velike i bogate populacije slepih miševa i po tome retkost na Balkanu.

Degurićka pećina je pećina izvorskog tipa. Pećinski nakit je raznovrstan: stalaktiti, stalagmiti, makaroni, helaktiti, zasigane draperije i salivi. Jedna od retkosti je i pojava naslaga duž kanala i na nakitu, izrazito tamne boje koja je kontrastna svetlim kalcitnim izlučevinama.

Valjevski speleolozi su u periodu od 1999. do 2002. godine, u nekoliko navrata, snimili novih 1500 metara pećinskih kanala i pet sifona i otvorili vrata novim istraživanjima na ovom polju.

Iako je spomenik prirode u zaštićenom prirodnom dobru, izložen je negativnim uticajima, pre svega ljudi.

U toku 2002. godine, stanovnici sela Degurić su  neposredno na  ulazu pećine u ulaznom kanalu postavili crevo za uzimanje vode iz pećinskog izvora u letnjim mesecima. Primećeni su i ulasci znatiželjnika u pećinske kanale, ostavljanje otpada u samoj pećini i njenoj okolini.