Informacije
Aktuelno
Arhiva vesti
Udruženje domaćina
Seoski turizam
Prirodne lepote
Gradska naselja
Turističke manifestacije
Putni pravci
Praktične brošure
Karta Valjeva
Plan Valjeva
Karta okoline
Više o Valjevu
Portal Valjeva
Linkovi
Video prilozi
biljke
Gljive
O nama
Mapa sajta
Pretraga
Prijava
Kontakt
Vreme

JAČANJE KAPACITETA U NIVOU USLUGA SEOSKOG TURIZMA NA PODRUČJU ZAPADNE SRBIJE PDF Štampaj E-pošta
Prirodna sredina Zapadne Srbije predstavlja veoma važan element koji može biti izvor prihoda  putem seoskog turizma i drugih oblika delatnosti vezanih za polje odmora i rekreacije.
Obrazovanje iz oblasti seoskog turizma do sada nije bilo adekvatno sprovođeno, što je uticalo i na neodgovarajući kvalitet usluga u seoskom turizmu.
Postoje već brojna domaćinstva na teritorijama opština Ljig, Mionica, Valjevo, Osečina, Krupanj, Loznica i Ljubovija koja se bave seoskim turizmom na manje ili više uspešan način. Dobri primeri daju motiv drugima da počnu da se bave seoskim turizmom. Ono što je uočeno kao slabost i što se želi unaprediti ovim projektom je podizanje nivoa znanja i veština i njihova primena u pružanju usluga, a sve u skladu sa zahtevima korisnika usluga.


CILJEVI PROJEKTA

•    podizanje nivoa znanja i kvaliteta usluga u seoskom turizmu
•    povećanje stope zaposlenosti i dohodka po stanovniku
•    podizanje nivoa organizovanosti
•    stvaranje dinamičnih proizvođača specijalizovanih usluga
•    očuvanje lokalne tradicije i prirodne okoline
•    praćenje trendova u zahtevima korisnika
•    stvaranje jedinstvene turističke ponude u oblasti seoskog turizma u Zapadnoj Srbiji
•    razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u ruralnim oblastima
•    udruživanje i pristupnost IPA fondovima
•    prekogranična saradanja i prekogranični projekti
•    smanjenje siromaštva u ruralnim područjima

OČEKIVANI REZULTATI


•    profitabilno bavljenje seoskim turizmom zasnovano na zahtevima potrošača usluga - izradom biznis planova u toku edukacije polaznici će moći da analiziraju svoje usluge i na osnovu rezultata da primene akcione planove na svojim gazdinstvima.
•    podizanje nivoa i kvaliteta usluga u skladu sa zahtevima potrošača (korisnika usluga).
•    povećanje ukupnog dohotka porodica koje se bave seoskim turizmom, ostvarenog na gazdinstvu i van njega.
•    stvaranje jedinstvene turističke ponude u oblasti seoskog turizma u Zapadnoj Srbiji, što će rezultirati izdavanjem publikacije u kojoj će biti obuhvaćene sve bitne teme za pružaoce usluga u seoskom turizmu kao i reklamna ponuda njihovih usluga.
•    saradnja sa sličnim asocijacijama (mreža lokalnih partnerstava) na izradi prekograničnih projekata, što je merljivo brojem aplikacija i odobrenim sredstvima.
•    jačanje lokalnog partnerstva javnog i privatnog sektora, što će se ogledati u budućim lokalnim inicijativama  ova dva sektora.

NAČIN IMPLEMENTACIJE


1.    Izrada plana predavanja zajedno sa predavačima i nosiocima projekta
2.    Motivacija seoskih gazdinstava u cilju priključivanja projektu
3.    Radionice
4.    Poseta odabranim domaćinstvima koja se bave seoskim turizmom kao primerima dobre prakse
5.    Izrada brošure u formi priručnika, kao i reklamne ponude za učesnike projekta
6.    Periodična evaluacija i revizija

TEME EDUKATIVNIH RADIONICA


•    "Seoski turizam" (definicija, trendovi, komunikacija, zahtevi korisnika usluga, kategorizacija i vrste smeštaja)
•    "Objekti, smeštaj i unutrašnje uređenje u tradicionalnom stilu"
•    "Hortikulturno uređenje seoskog gazdinstva"
•    "Sanitarno-higijenski uslovi na seoskom gazdinstvu i u objektima"
•    "Pripremanje hrane sa aspekta zdravstvene bezbednosti"
•    "Pripremanje tradicionalnih jela"
•    "Aktivnosti -rekreacija, sportske aktivnosti, lov, ribolov, sezonski poslovi u poljoprivredi, zanatski radovi) i bezbednost gostiju"
•    "Priroda i životna sredina"
•    "Marketing i promocija (pravljenje propagandne ponude, upotreba medija)"
•    "Zakonska regulativa izvori finansiranja (domaći i strani)"
•    "Finansije - cenovna politika, izrada projekata i biznis planova sa planiranjem razvoja, procena opravdanosti investicije"


 
< Prethodno   Sledeće >
 
 
Vaši domaćini:
Petnica
Podbukovi
Popučke
Rebelj - Medvednik
Suvodanje
Stave
Valjevska kamenica
Suvodanje
Stave
Kakva je usluga kod naših domaćina?
 
 
 
 
Udruženje domaćina Valjevo, + 381 (14) 225-745, Pop Lukina 8/1,
2007 © donewell